Prijavi

 

 

Tokom posljednjih 20 godina na Balkanu je zabilježeno 227 slučajeva trovanja lešinara, sa ukupno 465 jedinki.

Prvi rezultati ukazuju na veliku smrtnost ptica u interakciji sa električnim vodovima. Na transektu dužine 3 km pronađeno 7 stradalih jedinki iz 4 različite vrste.

Na Mediteranu godišnje od krivolova strada 25 miliona ptica. Pokušajmo nebo učiniti sigurnim za ptice.

Recimo NE trovanju živtinja!
Dajte svoj doprinos sigurnosti ptica!
Priključite nam se i budite dio tima u borbi protiv krivolova!

TROVANJE

Neadekvatno korištenje otrova u poljoprivredi i upotreba otrovnih mamaca u svrhu trovanja drugih divljih životinja predstavlja jedan od najvećih problema za opstanak pojedinih vrsta ptica. Trovanju su posebno izložene grabljivice i lešinari, od kojih su mnoge vrste na rubu nestanka. Ove aktivnosti često prolaze nezapažene, a počinioci nekažnjeni.

U slučaju pronalaska otrovanih ptica prijavite ih kako bi spriječili da se ova djela ponavljaju nekažnjeno.

 

STRADANJE OD STRUJNOG UDARA NA ELEKTRIČNIM VODOVIMA

Električni vodovi ukoliko nisu postavljeni adekvatno mogu da predstavljaju veliku opasnost po ptice i uzrokuju njihovu smrtnost. Ptice stradale od udara nerijetko ostaju nezapažene.

Prijavite nam ptice pronađene ispod dalekovoda, kako bismo ukazali na to i pokušali poboljšati budući sistem dalekovodne mreže.

ILEGALNA TRGOVINA PTICAMA

Ilegalna trgovina pticama je jedan od najčešćih oblika nezakonitih aktivnosti koje se tiču ptica. Najčešće se trguje mrtvim pticama za potrebe restorana, a česta je i pojava hvatanja živih pjevica i grabljivica za potrebe uzgajivača i sokolara.

Ukoliko imate saznanja o ilegalnoj trgovini pticama, prijavite, jer je to krivično djelo čiji počinioci treba da odgovaraju.

KRIVOLOV

Krivolov je najčešći oblik stradanja ptica. Pod krivolovom se smatra lov zaštićenih vrsta, ubijanje ptica u nedozvoljeno vrijeme (izvan lovnih dana i lovostaja i u vrijeme razmnožavanja i migracije ptica, ubijanje u vrijeme poplava i drugih meteorloških katastrofa i lov noću), ubijanje ptica na nedozvoljenim mjestima (zaštićena područja, more, ribjaci i druge nelovne površine), ubijanje uz korištenje nedozvoljenih sredstava (reflektori, vabilice, mamci), ubijanje uz korištenje vozila ili motornih čamaca, ubijanje nedozvoljenim oružjem i municijom).
U periodu migracija na Mediteranu strada više od 25 miliona ptica godišnje.
Prijavite krivolov i pomozite spriječiti nestanak ptica.

Popuni prijavu

Šta prijavljujete:

jpgNo Files ChosenAccepted file types: jpg, jpeg, jpe, gif, png, tiff, tif, js. Max. file size: 256 MB

11 + 4 =

Kontaktirajte nas

Semira Frašte 6
71 000 Sarajevo
Bosnia and Hercegovina

+387 (0)61 783 203

naseptice@hotmail.com

Pratite nas

Prva stranica Ornitološkog dručtva “Naše ptice” pokrenuta je 2002. godine uz podršku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Stranica je obnovljena 2017. godine i 2022. godine uz podršku fondacija MAVA i Euronatura.