Završen projekt

“Zaštita ptica u Kantonu Sarajevo”

 

 

Kako zaštititi ptice? Kako pomoći pticama?

Odgovore na ova pitanja građani Sarajeva i učenici Osnovnih škola “Mehemdalija Mak Dizdar” i “Grbavica 1” dobili su na radionicama koje su održane u skolpu projekta “Zaštita ptica u Kantonu Sarajevo”.

Na radionicama su sa edukatorima Društva naučili na koje načine zaštititi ptice i njihova staništa. Tokom radionice u školama učenici su imali priliku praviti eko hranilice. Grašanima i učenicima škola bit će podijeljena publikacija “Kako pomoći pticama” koja je štampana u sklopu projekta.

Projekt je podržalo Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Kontaktirajte nas

Semira Frašte 6
71 000 Sarajevo
Bosnia and Hercegovina

+387 (0)61 783 203

naseptice@hotmail.com

Pratite nas

Prva stranica Ornitološkog dručtva “Naše ptice” pokrenuta je 2002. godine uz podršku Ministarstva prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo i Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

Stranica je obnovljena 2017. godine i 2022. godine uz podršku fondacija MAVA i Euronatura.