Adamič, M., 1982: Tetrijeb u Jugoslaviji. Lovački vjesnik, Zagreb, 4: 74-75. Agatić, P., 2002: Labudovi na Savi. Lovački list, NS 54: 13. Agatic-2002-1Download Aladžuz, A., 2009: Neke etološke i ekološke karakteristike vrste Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 (Aves:...