Ubijen bjeloglavi sup
Ubijen bjeloglavi sup

Ubijen bjeloglavi sup

U srijedu 24.8.2021. oko 16:00 sati na području šume iznad Miševića pronađen je ranjeni bjeloglavi sup (Gyps fulvus). Brzom združenom akcijom članica Konjičkog kluba „Basquil“ Ajše Kazazović i Iman Muftić, te uz pomoć Dr. Emine Halilbašić i Kenana Muftića ptica je prenesena u prostorije Kluba. U tok spašavanja ptice bili su uključene i organizacije Ornitološko društvo „Naše ptice“ i Omladinski klub “Novi val“, koji su bili pripremili sve za prijem ptice u specijalni kavez za supove na Blagaju. Na poziv dr. vet. Jasmina Kazazovića po pticu je došao dr. vet. Ismar Lutvikadić i prevezao je na Veterinarski fakultet u Sarajevu.

Pregledom je utvrđeno da je ptica imala slomljeno krilo i ranu od vatrenog oružja. Nažalost, pored pružene stručne pomoći i priprema za operativni zahvat, ptica je uginula u jutarnjim satima. Tokom današnjeg dana bit će upućena prijava Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Ovaj događaj je još jednom dokaz da je krivolov u Bosni i Hercegovini ozbiljan problem, i da ne čudi zašto je naša zemlja na samom vrhu po stepenu krivolova u Evropi. Nažalost, Bosna i Hercegovina još nije potpisala neke od sporazuma za zaštitu migratornih vrsta, uključujući i Sporazum o zaštiti afričko-euroazijskih migratornih ptica močvarica (AEWA), a i važeći zakoni o zaštiti prirode se ne primjenjuju.

Nevladine organizacije i pojedinci okupljeni oko cilja suzbijanja krivolova ovom prilikom još jednom glasno poručuju STOP KRIVOLOVU – vrijeme je da se izvrši revizija lovačkih dozvola i dozvola za lovačko naoružanje, kao i da se prestane prodavati olovna sačma koja je zabranjena u većini evropskih država.

Budite u toku!

Ptice.ba Newsletter