U Šamcu predstavljen projekat obnove pašnjaka i livada oko bare Tišina
U Šamcu predstavljen projekat obnove pašnjaka i livada oko bare Tišina

U Šamcu predstavljen projekat obnove pašnjaka i livada oko bare Tišina

U petak, 15.03. 2019. godine je u Šamcu održano predstavljanje projekta “Revitalizacija vlažnih livada i pašnjaka u sklopu močvarno-barskog kompleksa “Tišina““ koji sprovode Ornitološko društvo “Naše ptice” iz Sarajeva i “Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta” iz Banjaluke. Nakon prezentacija održana je radionica za poljoprivrednike koji su zainteresoovani za uzgoj stoke tradicionalnom ispašom na vlažnim travnjacima u Posavini.

Predavanje i radionica održani su u zgradi Opštine Šamac, a prisustvovali su lokalni poljoprivredni proizvođači, predstavnici opštinskih uprava Šamac i Domaljevac-Šamac, Instituta za genetičke resurse Univerziteta Banja Luka, predstavnici Veterinarsko-stočarskog centra iz Banjaluke, predstavnici Voda Srpske i gosti iz Brodskog ekološkog društva, Slavonski Brod.

  

Projekat ima za cilj obnovu vlažnih travnjaka (livada i pašnjaka) u okruženju močvarno-barskog područja Tišina kod Šamca, koji su nekad bili široko rasprostranjeni duž rijeke Save i njenih pritoka, predstavljali staništa mnogih vrsta i održavani ispašom stoke, a danas su većinom uništeni, zarasli ili pretvoreni u oranice, a sa njima ugrožen i njihov živi svijet, prije svega ptice. Nakon obnove travnjaka na oko 6,5 ha planirano je dugogodišnje održavanje tradicionalnom ispašom stoke (goveda, ovce) što predstavlja polu-intenzivan način uzgoja stoke koji nije u suprotnosti sa ciljevima zaštite prirode, vegetacije i divljih vrsta ovog područja. Uzgoj stoke održavao bi travnjake a istovremeno donio dobit stanovništvu, povećao atraktivnost i vrijednost cijelog područja i bio pionirski projekat vraćanja tradicionalnih izvornih posavskih rasa i djelatnosti u Šamačku Posavinu.

Kroz projekat će se jednom domaćinstvu donirati matično stado, ograda za stoku, radovi na obnovi travnjaka (priprema zemljišta, sijanje, košenje, pravljenje pojilišta), kao i edukacija drugih poljoprivrednih proizvođača koji žele da se bave tradicionalnim stočarstvom. Projekat predviđa i razvoj turističke ponude područja Tišine, kao i edukaciju najmlađih na ovu temu.

Donator tekućeg projekta je organizacija EuroNatur iz Njemačke, a projekat će trajati do 2020. godine.

Budite u toku!

Ptice.ba Newsletter