Promocija birdwatchinga u FBiH
Promocija birdwatchinga u FBiH

Promocija birdwatchinga u FBiH

“Promocija birdwatchinga u FBiH” je projekat kojeg finansira Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Cilj projekta je pokretanje aktivnosti promocije posmatranja ptica kao jednog od značajnih turističkih resursa koji je trenutno nerazvijen u Bosni i Hercegovini. Projekat predviđa radionicu sa lokalnim partnerima i turističkim organizacijama i institucijama koje se bave turizmom, razmjenu iskustava sa zemljama u regionu i EU. Predviđena je izrada eksperimentalnog promotivnog materijala i promocija područja interesantnih za posmatranje ptica u FBiH putem WEB stranice “Ptice.ba” kao vid pokretanja turističkog programa birdwatchinga u FBiH.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Budite u toku!

Ptice.ba Newsletter