Prijedlog strategije prstenovanja ptica u FBiH
Prijedlog strategije prstenovanja ptica u FBiH

Prijedlog strategije prstenovanja ptica u FBiH

“Prijedlog strategije prstenovanja ptica u FBiH” finansira Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Cilj je izrada prijedloga strategije prstenovanja ptica u Federaciji Bosne i Hercegovine na osnovu koje bi se pokrenula procedura razvijanja samostalnog programa prstenovanja ptica u Bosni i Hercegovini. Projekat predviđa radionicu sa lokalnim partnerima i institucijama, razmjenu iskustava sa zemljama u regionu i EU. Predviđena je izrada završnog dokumenta na osnovu kojeg će biti omogućeno nadležnom ministarstvu da pokrene zakonodavne i druge procedure za razvijanje prstenovanja ptica u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Budite u toku!

Ptice.ba Newsletter