Poziv za učešće na 3. kampu za prstenovanje ptica u Bosni i Hercegovini “Hutovo blato 2021”
Poziv za učešće na 3. kampu za prstenovanje ptica u Bosni i Hercegovini “Hutovo blato 2021”

Poziv za učešće na 3. kampu za prstenovanje ptica u Bosni i Hercegovini “Hutovo blato 2021”

Ornitološko društvo “Naše ptice” otvara poziv za učešće na 3. Kampu za prstenovanje ptica u Bosni i Hercegovini, Hutovo blato 2021. Kamp se organizuje u saradnji sa JU Park prirode Hutovo blato i Udrugom za zaštitu ptica i prirode Čaplja, uz finansijsku podršku fondacija EuroNatur i MAVA kroz projekat Adriatic Flyway 4 i Fonda za zaštitu okoliša FBiH kroz projekat Monitoring ptica na području FBiH/BiH.

Kamp će se održati od 3.10. do 17.10.2021. na Hutovom blatu, i biti organizovan u dvije smjene: od 3.10. do 9.10.2021. i od 10.10. do 17.10.2020. Vođa kampa bit će dugogodišnji prstenovač Nenad Spremo. Pored obuke za prstenovanje ptica, polaznici će biti uključeni i u radionicu za edukaciju o borbi protiv krivolova.

Broj učesnika po smjeni je ograničen na 5.

Prednost pri prijavi imaju studenti fakulteta prirodnih nauka.

Prijave se vrše slanjem obrasca na e-mail adresu naseptice@hotmail.com, do 10.9.2021. godine.

Budite u toku!

Ptice.ba Newsletter