POZIV ZA UČEŠĆE NA 2. KAMPU ZA PRSTENOVANJE PTICA U BOSNI I HERCEGOVINI Hutovo blato 2020
POZIV ZA UČEŠĆE NA 2. KAMPU ZA PRSTENOVANJE PTICA U BOSNI I HERCEGOVINI Hutovo blato 2020

POZIV ZA UČEŠĆE NA 2. KAMPU ZA PRSTENOVANJE PTICA U BOSNI I HERCEGOVINI Hutovo blato 2020

Ornitološko društvo “Naše ptice” otvara poziv za učešće na 2. Kampu za prstenovanje ptica u Bosni i Hercegovini Hutovo blato 2019. Kamp se organizuje u saradnji sa JU Park prirode Hutovo blato i Udrugom za zaštitu ptica i prirode Čaplja, uz finansijsku podršku fondacija EuroNatur i MAVA.

Kamp će se održati od 20.9.2020. do 3.10.2020. na Hutovom blatu. Bit će organizovan u dvije smjene: od 20.9.2020 do 26.9.2020. i od 27.9.2020 do 3.10.2020. Vođa smjena bit će dugogodišnji prstenovač Nenad Spremo, a tehnički koordinator kampom je Josip Vekić, šef rendžerske službe PP Hutovo blato. Pored obuke za prstenovanje ptica polaznici će biti uključeni i u radionicu za edukaciju o borbi protiv krivolova.

Broj učesnika po smjeni je ograničen na 5.

Učesnicima Kampa je obezbjeđena ishrana i smještaj (šatori).

Prednost pri prijavi imaju studenti fakulteta prirodnih nauka.

Prijave se vrše putem obrasca Prijava koji treba poslati na e-mail adresu naseptice@hotmail.com.

Prijave se primaju do 15.9.2020. godine.

 

Budite u toku!

Ptice.ba Newsletter