Ornitološko društvo “Naše ptice”
Ornitološko društvo “Naše ptice”

Ornitološko društvo “Naše ptice”

Ornitološko društvo ”Naše ptice” je nevladina, neprofitna, nepolitička i dobrovoljna organizacija, osnovana 2003. godine u Sarajevu, koja djeluje u oblasti ornitologije, ekologije, prstenovanja i zaštite ptica i njihovih staništa.

Aktivnosti Društva obuhvataju edukacijski program, koji ima za cilj edukaciju javnosti o značaju zaštite ptica i njihovih staništa, obuku za posmatranje ptica i načine praktične pomoći pticama, istraživački i konzervacijski program, koji uključuje različite akcije i projekte putem kojih se nastoje  prikupiti podaci o značajnim područjima za ptice u Bosni i Hercegovini, stanju populacija rijetkih i ugroženih vrsta, pojavama koje ugrožavaju ptice i njihova staništa i izdavačku djelatnost, koja se ogleda u tome da od 2005. godine redovno izlazi “Bilten mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini”, kao i niz brojnih edukativnih materijala, monografija i drugih publikacija u sklopu različitih projekata.

 

Budite u toku!

Ptice.ba Newsletter