Kamp “Ptice bez granica” – monitoring grabljivica na Kupreškom polju (30. august – 3. septembar 2018)
Kamp “Ptice bez granica” – monitoring grabljivica na Kupreškom polju (30. august – 3. septembar 2018)

Kamp “Ptice bez granica” – monitoring grabljivica na Kupreškom polju (30. august – 3. septembar 2018)

Ornitološko društvo “Naše ptice” u saradnji sa Centrom za zaštitu i proučavanje ptica iz Crne Gore, Društvom za zaštitu prirode Albanije i Makedonskim ekološkim društvom organizuje drugi prekogranični kamp “Ptice bez granica” koji će biti održan od 30. augusta do 3. septembra na Kupreškom polju. Tokom trajanja kampa bit će vršen monitoring grabljivica u cilju prikupljanja podataka o njihovom dnevnom kretanju, mjestima za hranjenje i odmor, itd.
Kupreško polje je smješteno na najvećoj nadmorskoj visini od svih velikih kraških polja. Zbog povoljnog položaja i reljefnih karakteristika, vegetaciona sezona je izuzetno produžena. Dok je u jesenjem periodu vegetacija u okolnim, nižim zonama potpuno isušena od dugog i vrelog ljeta, trava na Kupreškom polju još uvijek je zelena, što daje bogate hranidbene resurse za veliki broj vrsta životinja. Ako uzmemo u obzir da je Kupreško polje jedno od polja sa najmanjim antropogenim pritiskom i promjenama, njegov značaj za floru i faunu je izuzetan. To se posebno manifestuje kod ptica grabljivica. Stotine jedinki iz više vrsta, svake jeseni dolaze na Kupreško polje da obnove energetske resurse za dugu i iscrpljujuću migraciju ili hladnu zimu. Posebno se izdvajaju bjelonokta vjetruška (Falco naumanni), kao gnjezdarica isčezla vrsta iz BiH, za koju ovo polje predstavlja najznačajniji lokalitet u BiH za postgnijezdeće disperzivne aktivnosti, zatim, ugrožena siva vjetruška (Falco vespertinus), brojni mišari (Buteo buteo), eje, lunje, zmijar (Circaetus gallicus), suri orao (Aquila chrysaetos) i drugi.
Bosna i Hercegovina se nalazi na Jadranskom seobenom koridoru duž koga migrira veliki broj ptica. Iako se ptice proučavaju više od 200 godina i pored činjenice da se migracija nekih vrsta svake godine prati, nikada do sada nije organizovan monitoring preleta ptica grabljivica. Ovaj kamp će pomoći da se odgovori na pitanje o brojnom stanju dnevnih grabljivica koje posjećuju polje, da se mapiraju najatraktivnije zone u kojima se ptice hrane, planirano je hvatanje grabljivica da bi se ustanovilo njihovo porijeklo, a pratiće se i migratorne rute. Ako uzmemo u obzir trend izgradnje vjetroelektrana, definisanje migratornih ruta od neprocjenjivog je značaja za očuvanje ovih, za čovjeka, izuzetno korisnih vrsta.
Kamp se organizuje u okviru projekta „Ptice bez granica“ kojeg zajednički realizuju Ornitološko društvo „Naše ptice“, Centar za zaštitu i proučavanje ptica iz Crne Gore, Društvo za zaštitu prirode u Albaniji (PPNEA), Makedonsko ekološko društvo (MES) i koji ima za cilj jačanje i unaprijeđenje saradnje nevladinih organizacija koja se bave zaštitom ptica na Balkanu.
Projekat je podržao Fond za Zapadni Balkan (Western Balkans Fund) osnovan sa ciljem unaprijeđenja saradnje zemalja članica zapadnog Balkana (WB) i ubrzanja integracije u Evropsku uniju.

Budite u toku!

Ptice.ba Newsletter