Izložba fotografija o prirodi Posavine
Izložba fotografija o prirodi Posavine

Izložba fotografija o prirodi Posavine

U junu je u Osnovnoj školi Vladimira Nazora u Odžaku održana izložba fotografija o prirodi vlažnih i vodenih ekosistema u Posavini. Na 20 fotografija su predstavljena vrijedna područja (močvare, rijeke Bosna i Sava, stari rukavci i posebno vlažne livade i pašnjaci) koja su ugrožena isušivanjem i razvojem invazivne vegetacije, najvažnije vrste i ekosistemi.

Poseban naglasak dat je na vrijedne ekosisteme koji se nalaze na teritoriji opštine Odžak: bara Starača, Vučjak, Svilajski ritovi, rijeka Sava. Izložba je održana u sklopu projekta “Revitalizacija livada i pašnjaka u Gornjem Svilaju” koji partnerski provode udruženja Ornitološko društvo Naše ptice iz Sarajeva i Društvo za istraživanje i zaštitu biodiverziteta iz Banja Luke, a finansijski podržava njemačka fondacija za zaštitu prirode EuroNatur.

Planirano je da početkom sljedeće školske godine izložba bude postavljena i u drugim školama u Posavini, u Šamcu, Modriči i Domaljevcu.

Budite u toku!

Ptice.ba Newsletter