Istraživanje biološke raznolikosti i eko-turističkih potencijala Šerićke bare
Istraživanje biološke raznolikosti i eko-turističkih potencijala Šerićke bare

Istraživanje biološke raznolikosti i eko-turističkih potencijala Šerićke bare

“Istraživanje biološke raznolikosti i eko-turističkih potencijala Šerićke bare” finansira Federalno ministarstvo okoliša i turizma. Cilj je sagledavanje potencijala područja Šerićke bare i njenog okruženja (jezero Modrac), njihovog eventualnog prijedloga za područje značajno za ptice (IBA), te razvijanje turističkih programa na bazi birdwatchinga. Projekat predviđa radionicu sa lokalnim partnerima i izradu promotivne afiše o istraživanom području, te studije koja će uključiti sve prikupljene podatke.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Budite u toku!

Ptice.ba Newsletter