Hutovo blato
Hutovo blato

Hutovo blato

Hutovo blato je močvarni rezervat jugoistočno od Čapljine na nadmorskoj visini od jednog do četiri metra. Zauzima površinu je 7 441 ha. Obuhvata šest jezera i šezdesetak vrela.

Rezervat je podjeljen na dva dijela, južni dio Svitavsko blato i sjeverni dio Deransko blato. Između njih nalazi se krečnjački masiv nazvan “Ostrvo” čiji vrhovi dosežu visinu od 123 do 312 metra. Povoljni klimatski i drugi uvjeti omogućili su izrazito veliki stepen biodiverziteta na Hutovom blatu. Hutovo blato je od posebnog značaja za veliki broj ptica selica. Dosada je na Hutovom blatu registrovano oko 250 vrsta ptica. Od 1995. godine Hutovo blato je proglašeno parkom prirode kojim upravlja javna ustanova “Park prirode Hutovo blato”.

Od gnjezdarica posebno se ističu mali kormoran (Phalacrocorax pygmaeus), siva čaplja (Ardea cinerea), mala bijela čaplja (Egretta garzetta), žuta čaplja (Ardeola ralloides), patka njorka (Aythya nyroca), crna prutka (Tringa erythropus), bjelobrada čigra (Chlidonias hybrida), pupavac (Upupa epops) i sjenica mošnjarka (Remiz pendulinus). U vrijeme seobe na Hutovom blatu su zabilježena velika jata ždralova (Grus grus). U seobi i na zimovanju susreću se i blistavi ibis (Plegadis falcinellus), veliki kormoran (Phalacrocorax carbo), žličarka (Platalea leucorodia), burni galeb (Larus canus), pršljivac (Philomachus pugnax).

Hutovo blato je od 2001. godine uvršteno na listu značajnih močvarnih područja (RAMSAR).

 

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Budite u toku!

Ptice.ba Newsletter