Druga međunarodna radionica o dinarskim kraškim poljima kao močvarnim staništima od državnog i međunarodnog značaja
Druga međunarodna radionica o dinarskim kraškim poljima kao močvarnim staništima od državnog i međunarodnog značaja

Druga međunarodna radionica o dinarskim kraškim poljima kao močvarnim staništima od državnog i međunarodnog značaja

 

Radni jezik radionice: engleski

Ornitološko društvo Naše ptice, Semira Frašte 6, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina
www.ptice.ba, kotrosan@bih.net.ba

Udruga Naša bastina, Mijata Tomića b.b., 80240 Tomislavgrad, Bosna  i Hercegovina
www.nasabastina.com

Fondacija EuroNatur, Westendstraße 3, 78315 Radolfzell, Njemačka
www.euronatur.org, stefan.ferger@euronatur.org

Centar mladih Livno, Fra Anđela Kaića br.9b, 80101 Livno, Bosna i Hercegovina
cmlivno@cmlivno.org

 

PREGLED DNEVNOG REDA

16.10. 19:00 – 20:00 Ceremonija otvaranja
20:00 – 21:30

 

21:30 ‑ 23:00

Promocija filma o turističkim vrijednostima Livanjskog i Duvanjskog polja/Sjećanje na Ilhana Dervovića

Turistička promocija i kulturni program

17.10. 08:00 – 09:00

09:00 – 09:30

Registracija učesnika

Riječ dobrodošlice

09:30 – 10:30

10:30 ‑ 11:00

11:00 – 12:00

Plenarna izlaganja

Pauza za kafu

Prezentacija projekta Kraška polja II

12:00 – 13:00 Sesija 1 – Zaštita kraških polja (IBA/RAMSAR/NATURA 2000 status)
13:00 ‑ 14:00 Ručak
14:00 – 15:00 Sesija 2 – Održivo upravljanje kraškim poljima
15:00 – 16:00

16:00 ‑ 16:30

16:30 ‑ 17:00

Sesija 3 – Turizam na kraškim poljima

Pauza za kafu

Zaključci sesija 1-3

17:30 – 19:00 Izlet na Blidinje
19:30 ‑ 22:00 Večera u Hajdučkim vrletima
18.10. 09:00 – 10:30

 

10:30 ‑ 11:00

Sesija 4 – Valorizacija prirodnih vrijednosti kraških polja Bosne i Hercegovine

Pauza za kafu

11:00 – 12:30

 

12:30 – 13:00

Sesija 5 – Akcioni planovi zaštite za kraška polja u Bosni i Hercegovini

 

Zaključci sesija 4-5

13:00 ‑ 14:00 Ručak
14:30 – 19:00 Obilazak nove turističke infrastrukture na Duvanjskom polju, Buškom jezeru i Livanjskom polju
19:30 ‑ 22:00 Večera u Eko selu “Grabovica” i prezentacija proizvoda od mlijeka pasmine Buša
19.10 09:00 Odlazak učesnika

 

 

 

 

Budite u toku!

Ptice.ba Newsletter