6. Ornitofestival 2017 – Široki Brijeg i Grude
6. Ornitofestival 2017 – Široki Brijeg i Grude

6. Ornitofestival 2017 – Široki Brijeg i Grude

Šesti Ornitofestival održao se od 26. do 28.10.2017. godine u Širokom Brijegu i Grudama, a fokus je dat na Mostarsko blato kao područje od međunarodnog značaja za ptice.

Na otvaranju Ornitofestivala u Širokom Brijegu prikazan je film „Ptice bez granica“ i otvorena foto izložba kojom je ukazan na značaj zaštite Mostarskog blata. Predstavi i otvaranju izložbe prisustvovalo je više od 100 učenika lokalnih škola. Tom prilikom učesnici su se prisjetili Ilhana Dervovića koji je iznenada preminuo krajem 2016. godine.

Za organizaciju Festivala i ove godine, uz Ornitološko društvo „Naše ptice“, pobrinula sei Ekološka udruga “Lijepa Naša” iz Čapljine. Učešće u radnom dijelu Festivala uzelo je 28 učesnika iz Belgije, Njemačke, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Predstavljeni su brojni radovi vezani za ornitofaunu Mostarskog blata, diskutovalo se o potencijalima turizma BiH, a upoznali smo se i sa IT mogućnostima i aplikacijama za praćenje ptica, kao i menadžmentom i planovima unutar zaštićenih područja. Ornitofestival je zaključen posjetom Mostarskom blatu i Parku prirode Blidinje.

 

Budite u toku!

Ptice.ba Newsletter