4. Ornitofestival 2015 – Mrakovica (NP Kozara)
4. Ornitofestival 2015 – Mrakovica (NP Kozara)

4. Ornitofestival 2015 – Mrakovica (NP Kozara)

Domaćin četvrtog Ornitofestivala bio je Nacionalni Park Kozara. Festival se održao od 28. do 30.8.2015., a tema je bila „Razvijanje posmatranja ptica u planinskim područjima“.

Tokom radnog dijela učesnici iz Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine su imali priliku raspravljati o brojnim temama iz oblasti ornitologije i turizma i upoznati se sa prirodnim i kulturnim znamenitostimai Nacionalnog Parka Kozara tokom terenskog obilaska.

Budite u toku!

Ptice.ba Newsletter