Ornitološko društvo “NAŠE PTICE”
Ornitološko društvo “NAŠE PTICE”

Ornitološko društvo ”Naše ptice” je nevladina, neprofitna, nepolitička i dobrovoljna organizacija, osnovana 2003. godine u Sarajevu, koja djeluje u oblasti ornitologije, ekologije, prstenovanja i zaštite ptica i njihovih staništa.

Aktivnosti Društva obuhvataju edukacijski program, koji ima za cilj edukaciju javnosti o značaju zaštite ptica i njihovih staništa, obuku za posmatranje ptica i načine praktične pomoći pticama, istraživački i konzervacijski program, koji uključuje različite akcije i projekte putem kojih se nastoje  prikupiti podaci o značajnim područjima za ptice u Bosni i Hercegovini, stanju populacija rijetkih i ugroženih vrsta, pojavama koje ugrožavaju ptice i njihova staništa i izdavačku djelatnost, koja se ogleda u tome da od 2005. godine redovno izlazi “Bilten mreže posmatrača ptica u Bosni i Hercegovini”, kao i niz brojnih edukativnih materijala, monografija i drugih publikacija u sklopu različitih projekata.

U Bosni i Hercegovini do danas je zabilježeno 340 vrsta ptica, uključujući i prisustvo nekih “novih” vrsta zabilježenih u posljednjih nekoliko godina, što ukazuje na to da je značaj naše zemlje za ptice, kako stanarice tako i selice, veliki, ali da je njeno bogatstvo još uvijek nedovoljno istraženo. Neke vrste ptica, kao što su bjeloglavi sup, velika droplja i sivi ždral su, zbog uništavanja staništa, trovanja i drugih ljudskih aktivnosti prestale gnijezditi na području Bosne i Hercegovine u posljednjih stotinu godina, čime je izgubljen značajan dio prirodnog bogatstva. Zaštitom područja od međunarodnog značaja za ptice doprinosi se očuvanju ptica koje su najbolji pokazatelji ukupnog stanja okoliša, ali i odličan prirodni resurs za razvoj ekološkog turizma na bazi posmatranja ptica.   

Budite u toku!

Ptice.ba Newsletter